ประโยชน์ของมูลไส้เดือน(Worm Casting)

ประโยชน์ของ ไส้เดือน บทบาทด้านที่เป็นประโยชน์ของ ไส้เดือนดิน บทบาท ของไส้เดือนดินจะ ถูกมองว่ามีประโยชน์มากกว่า มีโทษต่อมนุษย์ โดยเฉพาะไส้เดือนดินจะมีส่วนช่วยทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้น โดยการชอนไชทำให้ดินร่วนซุย ทำให้การระบายน้ำและอากาศไปสู่ดินได้ดีขึ้น  ไส้เดือนดินสามารถชอนไชลงใต้ดินได้ลึกกว่า 20 เมตร ซึ่งเป็นการไถพรวนทางธรรมชาติ ที่เครื่องกลทางการเกษตรไม่สามารถทำได้ และยังช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์โดยการช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารแก่ดิน นอกจากนี้ยังพบว่าไส้เดือนดินมีประโยชน์ต่อพืชในการช่วยกระตุ้นการเจริญเติบ โตของพืชด้วย สามารถบอกถึงการปนเปื้อนสารเคมีในดิน ด้วยการดูจำนวนของไส้เดือนในดิน ถึงปริมาณความหนาแน่นของประชากรไส้เดือน บทบาทด้านที่เป็นประโยชน์ของไส้เดือนดิน 1.ช่วย พลิกกลับดิน  นำดินด้านล่างขึ้นมาด้านบนโดยการกินดิน ที่มีแร่ธาตุบริเวณด้านล่างและถ่ายมูลบริเวณผิวดินด้านบน ช่วยให้เกิดการผสมคลุกเคล้าแร่ธาตุในดิน นำแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในชั้นใต้ดินขึ้นมาด้านบนให้พืชดูดนำไปใช้ ได้ 2.ช่วยย่อยสลายสาร อินทรีย์ในดิน ซากพืช ซากสัตว์ และอินทรียวัตถุต่างๆ ทำให้ธาตุต่างๆ อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น ไนโตรเจน ในรูปแอมโมเนียและไนเตรท … Continue reading “ประโยชน์ของมูลไส้เดือน(Worm Casting)”

การเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินในการปลูกพืช

ปัจจัย ใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตพืช ใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินในการผลิตพืช ราคา/หน่วย ค่อนข้างแพง ราคาใกล้เคียงกับปุ๋ยเคมีหรือถูกกว่า อัตราการใช้ ใช้น้อยแต่เห็นผลเร็ว ใช้มากเห็นผลช้า ธาตุอาหาร/หน่วย ตามสูตรปุ๋ยที่ระบุ ธาตุอาหารหลักมีน้อย แต่ธาตุอาหารรองและจุลธาตุมีเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของการปลูกพืชแต่ละครั้ง ฮอร์โมนพืช ไม่มี มีฮอร์โมน ออกซิน ไซโตไคนิน และจิบเบอเรลลิน ความเข้มข้นขึ้นอยู่กับชนิดของขยะที่นำมาใช้ผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน โดยจะมีมากในเศษผลไม้ ค่าpH ส่วนใหญ่เป็นกรด เป็นกลางถึงเบสอ่อน อินทรียวัตถุ ไม่มี มีสูงมากประมาณ 95 % จุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ ไม่มี มีหลายชนิด เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา และแอคติโนไมซีส ผลกระทบเมื่อใช้เป็นเวลานาน ทำให้ดินแน่นแข็ง การระบายน้ำและอากาศแย่ รากพืชเจริญเติบโตน้อยและอ่อนแอต่อโรค และแมลง … Continue reading “การเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินในการปลูกพืช”

ถ้าหากคุณทำงานประจำอยู่

■ถ้าหากคุณทำงานประจำอยู่ และมีที่ดินสัก 10 ไร่ แล้วปลูกไม้ยืนต้น เช่น ตะเคียนทอง กันเกรา แดง ประดู่ป่า มะค่า พยอม ยางนา มะฮอกกานี สักทอง ตาเสือ จำปาทอง กระถินเทพา ฯลฯ ควบคู่กับพืชเดิมที่มีอยู่ สมมติว่า ประมาณ 30 ต้น/ไร่ คุณก็จะมีไม้ยืนต้นในสวน 300 ต้น #เราลองมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น หลังจากเวลาผ่านไป 20 ปี ● คุณจะมีต้นไม้ขนาดรอบวงไม่น้อยกว่า 200 ซม. จำนวน 300 ต้น ● ราคา/ต้น … Continue reading “ถ้าหากคุณทำงานประจำอยู่”

วิธีการทำจุลทรีย์สังเคราะห์แสง

การทำ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายสูตรแต่ที่ได้ลองมากับตัวเองสูตรนี้แดงแน่นอน ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง นำมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะการใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว ซึ่งพบว่าสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้มากถึงไร่ละ 20 – 30 เปอร์เซ็นต์ และยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ทีนี่เรามาดูสูตรที่ว่านี่กัน สิ่งที่ต้องเตรียม ถ้วย ไข่ไก่ น้ำปลา (ยี่ห้อใดก็ได้) ขวดน้ำ 1.5 ลิตร ช้อน วิธีการทำ 1. ให้เรานำน้ำใส่ขวดขนาด 1.5 ลิตร จากแหล่งไหนก็ได้ แต่ถ้าเป็นแหล่งจากธรรมชาติจะดีที่สุด 2. หลังจากนั้นให้เราตอกไข่ 1 ฟอง ใส่ถ้วยที่เตรียมไว้ 3. ใส่น้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ ต่อไข่ 1 ฟอง 4. คนให้เข้ากัน 5. … Continue reading “วิธีการทำจุลทรีย์สังเคราะห์แสง”

ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

“จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ”  จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (PhotoSynthetic Bacteria ; PSB) พบกระจายทั่วไปในธรรมชาติ ตามแหล่งน้ำจืด น้ำเค็ม ทะเลสาบทั้งน้ำเค็มและน้ำจืด น้ำพุร้อน และน้ำทะเลบริเวณขั้วโลกเหนือ นอกจากนี้ยังพบตามแหล่งน้ำเสีย บ่อบำบัดน้ำเสีย และดิน จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงยังสามารถใช้บำบัดน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือน การเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมทางเคมีและปิโตรเลียม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการนำมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะการใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว ซึ่งพบว่าสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้มากถึงไร่ละ 20 – 30 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากดินในบริเวณรากข้าวในระยะข้าวตั้งท้องจะมีสภาวะแบบไม่มีออกซิเจนทำ ให้แบคทีเรียที่ในกลุ่มแอนแอโรบิคแบคทีเรีย (Anaerobic Bacteria) เจริญได้ดี สร้างก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์ (H2S) ซึ่งมีผลไปยับยั้งกระบวนการสร้างเมตาโบลิซึมของรากข้าว แต่เมื่อนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใส่ลงในดินในระยะเวลาดังกล่าว จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะเปลี่ยนไฮโดรเจนซัลไฟด์ให้อยู่ในรูปสารประกอบ ซัลเฟอร์ในรูปซัลเฟตที่ไม่เป็นพิษต่อราก จึงมีผลให้รากของต้นข้าวเจริญงอกงามมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและลักษณะของต้น ข้าวก็มีความแข็งแรง … Continue reading “ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง”

สองแถวนำเที่ยว เขาค้อ

บริการรถนำเที่ยว วัดผาซ่อนแก้ว, พิโนลาเต้, รูท 12, Story Cup, กังหันลม, ไร่ BN, ไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล),พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก, พระตำหนักเขาค้อ, พิพิธภัณฑ์อาวุธฐานอิทธิ, อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ,ร้านของฝากเขาค้อ   

กิจกรรมบ้านไร่พงศ์อิสระ

นอนในไร่ ช่วยงานในส่วน กินผักปลอดสาร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ วิถีแห่งชุมชนม้ง  

ปลูกอะไรดี ให้เหมาะสมกับตัวเรา

เกณฑ์ขั้นต้นในการพิจารณาทั้ง 3 เกณฑ์มาพิจารณาร่วมกันเพื่อหาพืชที่จะปลูก และเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุด พืชที่น่าสนใจสำหรับปลูกขายและขายดี สำหรับพืชที่ปลูกและขายดีจะแยกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้           1. พืชที่ปลูกเพื่อขายผลผลิต แนะนำให้ปลูกพืชที่ผลผลิตมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดอันนี้ (แอดมินยกตัวอย่างนะคะ) เช่น ตะไคร้ เป็นพืชที่มีความต้องการของตลาดตลอดทั้งปี อาหารไทยหลายชนิด จะมีส่วนประกอบของตะไคร้ ประกอบอยู่และราคาของตะไคร้มีราคาที่สูง และปลูกง่าย ทนแล้งได้ดี พริก เป็นพืชที่ใช้บริโภคได้ทั้งปี ราคาตลาดมีความต้องการมาก ปลูกครั้งแรกประมาณ 3 เดือน ก็เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้ว จากนั้นสามารถเก็บขายได้ต่อไปจนครบอายุ ดอกดาวเรือง  เป็นตัวแทนของพืชไม้ดอก ที่ตลาดต้องการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ผลผลิตยังเป็นที่ต้องการอยู่สม่ำเสมอ           … Continue reading “ปลูกอะไรดี ให้เหมาะสมกับตัวเรา”